Bryggor och bad

Bryggor och bad

Viken är en tätort i Höganäs kommun, med anor ända ifrån medeltiden. Då var Viken endast en liten by med ett kapell som enda landmärke. Vid sekelskiftet 1800-1900 fanns det omkring sextio hushåll i byn, men då pesten härjade i början av 1700-talet dog cirka en tredjedel av invånarna i den lilla byn. Så småningom utvecklades dock orten till att omfatta sjöfart, och stora fartyg trafikerade världens alla hav.

Och just närheten till vattnet, havet, har alltid varit centralt för den här orten, liksom för alla orter runt omkring Öresundsregionen. Badsäsongen i Viken är relativt lång, här ställer man ut bryggor och andra tillbehör redan vecka 17, med hänsyn till väderläget vid den aktuella perioden. Det finns en rad badställen med tillhörande bryggor i Viken:

  • Fritidens brygga – detta är en kommunal badplats och i anslutning till badplatsen finns tillgänglighetsanpassade faciliteter.
  • Lisas brygga – vid denna badplats finns badhytter och mycket fina bad. Lisas brygga är försedd med badramp och en tillgänglighetsanpassad badstol. Det är kommunen som har ansvar för badplatsen och bryggan.
  • Grähsa brygga – denna badplats med brygga ligger i hamnområdet och det är Hamnföreningen som har huvudansvaret. Här läggs bryggdäcket ut i slutet av maj månad. I anslutning till bryggan finns den s.k. Öresundsbastun.
dante