Batteri Helsingborg -museum i underjorden

Batteri Helsingborg -museum i underjorden

Viken bjuder på mycket fin natur och pittoresk miljö, men vad få vet är att Sveriges enda museum i en bevarad underjordisk försvarsanläggning ligger här. Beredskapsmuseet är helt klart värt ett besök oavsett om man är ung eller gammal. Museet ligger som sagt i en före detta försvarsanläggning och den kallas Batteri Helsingborg.

1940 blev Danmark och Norge ockuperat, och det förändrade den svenska hotbilden. Man ansåg att om tysken skulle anfalla var det via södra Sverige och Skåne och därför bestämdes det att ett fast kustartilleribatteri skulle anläggas. Det byggdes med väldig hast och med treskift natt som dag. Den 19 april togs beslut om byggandet, 28 april kom de första arbetarna och ordern var att anläggningen skulle vara stridsduglig den 20 maj. Den 5 juni provsköts de fyra kanonpjäserna och torsdagen den 7 juni anmälde sig Batteri Helsingborg ”klar för strid”. Det hade tagit totalt 47 dagar, vilket är en stor prestation även med dagens mått mätt. Man slutbesiktigade Batteri Helsingborg 24-24 augusti med gott resultat, så det var verkligen inget hafsbygge.

De fyra stora pjäsvärnen med 15.2 cm kanoner m/40 fick så klart namn och historien bakom namnen är ganska rolig. Eftersom Batteri Helsingborg förde liv och rörelse till den lilla byn så väckte så klart alla unga kustartillerister intresse hos traktens flickor. De inkallade soldaterna kallade helt enkelt kanonerna för Sonja, Brita, Maja och Asta efter de fyra mest populära töserna i bygden.

Batteri Helsingborg har renoverats och förbättrats under åren och i samband med kalla kriget hade batteriet en central roll i det nordvästskånska försvaret med uppgift att hävda den svenska neutraliteten i händelse av konflikt med främmande makt. Man moderniserade vapensystemen för att kunna bemöta ett eventuellt kärnvapenhot. 1982 sköt man med de fasta kanonerna för sista gången under en stor övning och 1988 ströddes miljonerna över anläggningen då den renoverades och eldledningssystemen byttes ut mot betydligt modernare laserteknik.

1990 när Östblocket föll avslutade också Batteri Helsingborg sin trogna tjänst under den svenska fanan, tömdes på utrustning och plomberades med betong. De fyra kanonerna fick dock stå kvar

intakta. Tre plomberades men en av dem lämnades oplomberad. Anläggningen är alltså Sveriges enda fortfarande intakta kustartilleri från andra världskriget med samtliga kanoner i behåll.

Viken har flera trevliga matställen som man kan besöka i samband med sitt museebesök. Man kan också kombinera ett besök på museet med till exempel sitt barns födelsedag, och som grädden på moset, varför inte ha en tårtoblat i form av en kanon eller stridsvagn på tårtan? Givetvis passar detta för militärintresserade vuxna också.

Museet utvecklas hela tiden och sommaren 2018 invigdes Sjukhusbunkern som museet fick överta ifrån ett intilliggande gods. Bunkern var fylld med vatten och massa dy och efter ett gediget arbete så är nu bunkern renoverad.

dante