Nybyggnation och framtid

Nybyggnation och framtid

Viken har delats in i två delar genom årens lopp; det nya och det gamla Viken. I den äldre delen finns tidstypiska fiskelängor, och i den nyare delen, som började bebyggas allt mer under 1960-talet, har befolkningen ökat drastiskt från dryga 600 personer till flera tusental.

Dock är det många hus som står tomma stora delar av året, eftersom många av dem köps och används som semesterhus. Men det planeras och byggs samtidigt ut som aldrig förr, både i Viken och på andra orter i Höganäs kommun. Ja, i hela Skåne faktiskt. Ambitionen är att skapa en bilfri och trafiksäker miljö med tillgänglighet till hamnområdet som ska bli en naturlig samlingsplats i Viken.

Utvecklingen sker med respekt för stadens historiska arv, med en ny entré till Hamnpromenaden. Här ska tillföras fler och större grönområden, båtuppställningsplatser, en konsthall, bättre lekytor mm. Man vill helt enkelt skapa en kulturell och kommersiell mötesplats för att stärka varumärket Höganäs. Visionen att göra Storgatan till en av landets vackraste gator innefattar mer grönska, en torgplats och fler butiker. Det ska helt enkelt bli en stadsträdgård.

På adressen Växthusen har man tagit fasta på den odlartradition som lever kvar sedan länge svunna tider. Här ska det kännas både kreativt och avkopplande att bo i någon av de lägenheter eller radhus som ska omgärdas av Växthus. Med lokaltrafiken och havet alldeles inpå knuten ska detta vara ett bekvämt boendealternativ, byggt med noggrant planerad arkitektur för att passa såväl Viken som by som människorna som ska bo där.

2017 flyttade de första boende in på Stubbarps Lycka, ett bostadsområde med en blandning av en- och tvåplanshus, alla med privat trädgård och uteplats i söderläge. I närheten ligger Vikenskolan med tillhörande fritidshem. I Vikens hamn anordnar man varje år en uppskattad och välbesökt hamnfest och runtomkring finns lokala producenter, mikrobryggerier och vingårdar.

dante