Skåne växer

Skåne växer

De fyra största städerna i Öresundsregionen är Malmö med sina cirka 330 000 invånare, Helsingborg med cirka 140 000 invånare, Lund med omkring 120 000 invånare och Kristianstad med dryga 80 000 invånare. I regionen finns fyra olika flygplatser av mindre karaktär (bl.a. i Ängelholm) men vill man flyga från en större, internationell flygplats behöver man ta sig till Danmarks största stad Köpenhamn.

Skåne växer

Det har skett en omfattande inflyttning till Skåne de senaste åren, även barnafödandet är högt. Man förväntar sig därför en folkmängdsökning till cirka 1,4 miljoner invånare till år 2021. Medelåldern på dem som flyttar till både Skåne och Danmark ligger runt 40 år, med viss lutning åt det yngre hållet när det gäller inflyttningen till Danmark. Hela regionen har haft en starkare utveckling vad gäller befolkningsökning och ut/ombyggnad än övriga landet de senaste åren.

På den danska sidan är det Köpenhamn med cirka 1, 2 miljoner invånare som är klart störst, sedan följer Århus med sina drygt 250 000 invånare. Efter det kommer Odense och Ålborg.

Turism- och näringsliv

Skånes största marknadsföringskoncern, Business Region Skåne lyckades under 2016 attrahera allt ifrån viktiga investerare och evenemang till filmproduktioner och ökad turism, vilket såklart har genererat både intäkter och nya arbetstillfällen i hela regionen. Koncernens satsningar har helt klart lett till ökad tillväxt och besöksnäringen omfattar idag tiotusentals anställda, varav många är ungdomar, studenter och/eller nyanlända. Allt arbete som koncernen, i samarbete med dess dotterbolag, lägger ner kräver långsiktig planering och, inte minst, tålamd och uthållighet.

Fokus är dock Skåne som plats att leva, bo och verka i. Man har gjort ett gediget arbete med att förnya och stärka varumärket Skåne, bland annat genom samarbete med ”The Greater Copenhagen” och ”Skåne Committée”. Mycket handlar om att göra Skåne känt som region ute i världen, och då ger dessa samarbeten såväl nya affärsmöjligheter som nya kontakter och arenor att synas på.

Genom att taktiskt marknadsföra regionen med stort fokus på mat, dryck, kultur och natur har man till exempel tagit sig in på den tyska marknaden i allt större utsträckning, genom samarbete med bland annat TV-bolag som producerar olika slags reseprogram. Man har till exempel gjort en film om den svenska livsstilen med Skånes erkänt duktige kock Tareq Taylor som programledare, samt ett par andra större samarbeten med bland andra The Guardian.

dante