Skånes historia

Skånes historia

När många tänker på Skåne – tänker de allra flesta på den säregna kulturen och ett vackert landskap. Men Skåne är mycket mer än så, det var i Östersundsregionen som de första människorna började bygga sina första hem i landet som idag heter Sverige. En av de äldsta domkyrkorna byggdes i området ungefär för 900 år sedan och bland de första universiteten byggdes i Lund. Skåne bosattes tidigt eftersom att positionen till övriga Europa ligger nära, vilket gjorde området till en början låg nära både Tyskland och Danmark. Det är därför inte särskilt konstigt att många av de nordiska krigen utspelade sig just på skånsk mark, då det var ett område som omstritts av både danskar, skåningar och svenskar. Skåne har de senaste 350 åren varit en del av Sverige, men det var inte alltid så. Det var ungefär runt år 1000 som Skåne började bli en större ort när Danmark tog området som del av sitt rike. Men det var oftast maktkamper mellan den danske kungen och den kristna ärkebiskopen som fått en maktposition med utbyggandet av sitt säte år 1103. Under samma period blev Skåneregionen välkänd för sin handel med andra länder då fisket var stort i området kring Öresund, vilket gjorde att städerna i regionen fortsatte att växa. De äldsta städerna i nuvarande Skåne är Helsingborg och Lund – men byggdes långt senare än städer som Uppåkra som började bosättas redan under sena järnåldern.

Skåne en stenåldersplats?

Skåne var som sagt ett område som under hundratals år var en plats för krig och strider mellan religiösa ledare, kungar och adeln. Landskapet förändrades därefter efter dessa maktstridigheter och konflikter som pågick under en lång tid. Man låg under den danska kronan, kämpade för sin frihet men till slut blev man del av det svenska kungadömet. Men om man backar tillbaka i historien har man hittat många utgrävningar i området som visar att Skåne var den plats, där de första människorna i Sverige började bosätta sig i. Man hittade bland annat i dessa utgrävningar olika jordlager med föremål, husföremål och andra människospår och kanske hittar du någon artefakt när du använder dig av din Betesputs i dina betesmarker. Här hittades också Sveriges äldsta boplats som tillhört tidiga jägarfamiljer för ungefär tiotusen år sedan, dessa jägarmänniskor hade bland annat bearbetat flintstenar och andra redskap. Det var till viss del chans att dessa jägare tog sig till denna del av världen, eftersom att Norden under lång tid var ett kargt landskap med bunden is. Men för ungefär 15,000 år sedan började klimatet att förändras och då öppnades nya dörrar för dessa vandrare och Skåne blev det valda hemmet. Idag finns inte många spår av dessa tidiga invandrare, men fler fynd har genom åren hittats i områden kring Kristianstad, dock är det ett faktum är att man inte riktigt vet mycket om dessa tidiga skåningar. Vill man läsa mer om Skånes historia finns bra information på text som alltid bjuder på intressant fakta.

dante